INFORMUOJAME

 

BATERIJOS IR AKUMULIATORIAI BEI JŲ ATLIEKOS PRIIMAMI NEMOKAMAI ŠIAIS ADRESAIS:

 

1.     Savanorių pr. 287-335, Kaunas

2.     Savanorių pr. 241, Kaunas

3.     Ukmergės g. 222, Vilnius

 

Baterijos ir akumuliatoriai yra pavojingos atliekos, kadangi jų sudėtyje yra aplinkai ir žmonių sveikatai kenksmingų cheminių medžiagų, tarp jų – sunkiųjų metalų: švino, gyvsidabrio ir kadmio.

Didžioji panaudotų baterijų ir akumuliatorių dalis patenka į atliekas. Jei jos išmetamos į sąvartynus su buitinėmis atliekomis, irdamos skleidžia medžiagas, kurios gali pakeisti cheminę dirvožemio sudėtį. Iš aplinkos sunkieji metalai gali patekti į maistui auginamus augalus, būti išplauti į vandens telkinius ir iš čia patekti į gyvūnų bei žmonių organizmus. Patekę į žmogaus organizmą sunkieji metalai padidina tikimybę susirgti vėžinėmis ligomis.

Labai svarbu naudoti daug kartų įkraunamas baterijas, panaudotas rinkti bei išmesti į specialius konteinerius ar atiduoti apdorojimui įmonėms, turinčioms tam teises.

Taip pat informuojame, kad remdamiesi LR Atliekų tvarkymo įstatymu, Jūs galite atiduoti buityje susidarančias EEĮ atliekas tuo atveju, jei atiduodamos EEĮ atliekos yra tos pačios paskirties kaip Jūsų perkama EEĮ ir, jei atiduodamos EEĮ atliekų kiekis (skaičiuojant įrangos vienetais) atitinka perkamos EEĮ įrangos kiekį. Pasirūpinkite, kad iki tol, kol senas prietaisas bus išvežtas, jis būtų laikomas vaikams neprieinamoje vietoje.

 

Kviečiame Jus ne tik rinkti baterijas bei atiduoti jas perdirbimui, bet ir rūšiuoti atliekas ! Neatidėkite to kitai dienai, pradėkite jau šiandien !

 

Daugiau informacijos galite rasti interneto svetainėse:

www.am.lt

www.epa.lt

www.gia.lt